Logo
Wydrukuj tę stronę

Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie budowy łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową

Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie budowy łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową

W poniedziałek 3 czerwca 2019 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Burmistrz Józef Blank wraz ze Skarbnikiem Wiolettą Chętnicką podpisał z Wicewojewodą Sławomirem Sadowskim umowę o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”. Dotacja na tę inwestycję w wysokości 599.300 złotych przyznana została ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę nowego odcinka drogi kategorii gminnej łączącego drogę krajową nr 15 (ul. Grunwaldzka) z drogą powiatową nr 1246N (ul. Żwirki i Wigury) prowadzącą do miejscowości Nawra oraz Skarlin (gm. Nowe Miasto Lubawskie). Ponadto droga poprzez drogę gminną (częściowo wyremontowaną w bieżącym roku) łączy drogę krajową nr 15 z drogą powiatową nr 1333N (ul. Iławska) prowadzącą bezpośrednio do miejscowości Nawra, Radomno oraz Iławy. Objęta zadaniem droga stanowi ważny element układu komunikacyjnego zarówno w ujęciu lokalnym jak i ponadlokalnym. Obecnie dojazd do wyżej wymienionych dróg powiatowych z drogi krajowej z uwagi na układ dróg i natężenie ruchu drogowego jest znacznie utrudniony. Nowy odcinek stanowi alternatywne połączenie, które w znacznym stopniu usprawni dojazd i przyjazd z ww. miejscowości.

Dzięki realizacji inwestycji dojazd z i do centrum miasta będzie mógł się odbywać bez korzystania z często zatłoczonej drogi krajowej, poprzez ulice miejskie: Działyńskich, Tysiąclecia i Mieszka I. Powstanie również możliwość alternatywnego dojazdu z ww. miejscowości do siedziby gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowości Mszanowo, bez korzystania z drogi krajowej nr 15 poprzez ul. Mieszka I, Tysiąclecia i Mazanowską. Nowy odcinek drogi bardzo znacząco usprawni również dojazd/wyjazd do/z przylegających do ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Kolejowej osiedli zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowa droga stworzy również możliwość zorganizowania dogodnego objazdu w przypadku zablokowania drogi krajowej nr 15.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności: 

- budowę nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o szerokości 6 metrów i długości 102 mb, - budowę nowych chodników z kostki betonowej o szerokości 2,00-4,00 m (pow. 470 m2),

- budowę przejazdu na teren publiczny (pow. 30 m2),

- budowę kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 200-1000 mm i długości 187 mb,

- budowę 8 sztuk wpustów krawężnikowych do kanalizacji deszczowej,

- przebudowę skrzyżowania i dobudowę chodnika na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Żwirki i Wigury),

- wykonanie 2 przejść dla pieszych,

- budowę oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED - 8 szt. (wraz z doświetleniem przejść dla pieszych),

- wykonanie infrastruktury związanej z poprawą bezpieczeństwa: barierki ochronne na łącznej długości ok. 100 mb, elementy odblaskowe na nawierzchni przed przejściami dla pieszych, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.   

W chwili obecnej trwa procedura na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy rozpocznie się budowa łącznika.

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.