Logo
Wydrukuj tę stronę

Kolejne Złote Jubileusze naszych mieszkańców

Kolejne Złote Jubileusze naszych mieszkańców

W czwartek 5 marca 2020 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Państwa Mirosławę i Bronisława Świątkowskich oraz Państwa Urszulę i Mieczysława Zalewskich, aby wraz z Zastępcą Kierownika USC Ewą Machujską złożyć Jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

Burmistrz udekorował dostojnych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odczytał listy gratulacyjne (m.in. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego) oraz podarował albumy „Kronika Zatrzymanego Czasu", a Panie Mirosława i Urszula otrzymały również storczyki w doniczkach.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.