Logo
Wydrukuj tę stronę

Rusza projekt edukacyjny „Już niedługo wyjdę w świat” Wyróżniony

Rusza projekt edukacyjny „Już niedługo wyjdę w świat”

Dnia 12 stycznia 2017 roku Burmistrz spotkał się z Witoldem Szaszkiewiczem i Marzeną Biela - przedstawicielami firmy CNJA Edukacja, która wspólnie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie będzie realizowała projekt edukacyjny w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt obejmie swoim oddziaływaniem uczniów, nauczycieli i rodziców obydwu szkół. Dzięki projektowi szkoły wzbogacą się o pomoce dydaktyczne i sprzęt wartości ok. 300 tys. zł, zakupiony zostanie m.in. sprzęt do dwóch pracowni komputerowych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej.

Zakłada się prowadzenie atrakcyjnych zajęć, opartych na eksperymencie i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zaplanowano zajęcia rozwijające, wyrównawcze, kółka zainteresowań, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji oraz szkolenia.

Projekt będzie realizowany do 30.07.2018 r., a różnymi formami wsparcia objętych zostanie ok. 800 osób. Projekt „Już niedługo wyjdę w świat” jest jednym z dwóch projektów edukacyjnych, które będę realizowane od 2017r. na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Ostatnio zmienianyśroda, 22 listopad 2017 07:21

Najnowsze od Super User

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.