Logo
Wydrukuj tę stronę

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w SP2

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w SP2

22 czerwca 2018 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Wzięli w niej udział uczniowie klas I – VII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły. Na uroczystość przybyli również m.in.: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski,   radni miejscy: Mirosława Czernysz, Kazimierz Zgliczyński i Zbigniew Ewertowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Brygida Karczyńska.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadziły panie Małgorzata Fijałkowska i Magdalena Grabowska.

W swoim wystąpieniu Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski podziękował uczniom, dyrekcji szkoły i nauczycielom za ich pracę zaś uczniom - za naukę życząc jednocześnie wszystkim zebranym wspaniałych wakacji. Natomiast Przewodnicząca Rady Rodziców Brygida Karczyńska podziękowała dyrekcji, nauczycielom i pracownikom za całoroczną współpracę.

Na początku uroczystości wyróżniono uczniów klas I – III, po nich nagrodzono uczniów klas IV i VII. Uczniowie klas starszych, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce otrzymali pamiątkową statuetkę (strona internetowa szkoły, zakładka „Osiągnięcia uczniów” – „Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce”). 

Wyróżnionych uczniów nagradzali: Dyrektor Zespołu Szkół, Przewodnicząca Rady Rodziców, Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, radni miejscy oraz wychowawcy. Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej Zbigniew Domżalski wręczył uczniom także siedem statuetek „Najlepszy z najlepszych” za osiągnięcia naukowe i najwyższą średnią.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa szkolne.

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.