Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

Park Miejski w Nowym Mieście Lubawskim doczeka się rewitalizacji

Park Miejski w Nowym Mieście Lubawskim doczeka się rewitalizacji

W piątek 2 marca 2018 roku Burmistrz Józef Blank przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Marzeny Krzemińskiej podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim".

Wykonawcą wybranym w postępowaniu konkurencyjnym jest Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska z Gdańska, którego pracownicy specjalizują się w opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu, projektowaniu układów nasadzeń roślinności, inwentaryzacji dendrologicznej, przygotowywania kosztorysów i projektów funkcjonalno-użytkowych. Przedmiot umowy został podzielony na dwa etapy: pierwszy do dnia 2 lipca br. obejmuje opracowanie koncepcji rewitalizacji, a drugi do dnia 2 listopada 2018 obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.  Koszt opracowania dokumentacji, który został określony w umowie wynosi ok. 99.630 złotych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wg. następujących założeń projektowych:

1) budowa utwardzonych ciągów komunikacyjnych wraz ze schodami terenowymi
(z wykorzystaniem części istniejących dróg i ścieżek gruntowych),

2) budowa oświetlenia w technologii LED wzdłuż utwardzonych ciągów komunikacyjnych,

3) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego,

4) poprawa stanu technicznego istniejących nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych,

5) montaż drewnianych wiat rekreacyjnych oraz toalet kontenerowych,

6) remont i adaptacja do celów rekreacyjnych istniejącego obiektu (historyczny monument
w formie betonowej nie zadaszonej wiaty).

7) wprowadzenie obiektów małej architektury w tym. m.in. urządzenia sprawnościowe i zabawowe, stoły terenowe, tablice informacyjne, ławki, kosze na odpady,

8) wykonanie utwardzeń terenu związanych z obiektami małej architektury,

9) utworzenie terenów zieleni urządzonej,

10) usunięcie drzew kolidujących z nową infrastrukturą (szacunkowa ilość ok. 100 szt.).

Dokumentacja jest realizowana w ramach projektu objętego Ponadlokalnym Programem Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow, przewidzianego do dofinansowania ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym.

Celem zadania objętego pracami projektowymi w ramach przedmiotu zamówienia jest:

- nowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego ukierunkowane
na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz mające na celu nadanie nowych walorów funkcjonalnych i estetycznych z zachowaniem regionalnej tożsamości,

- przystosowanie terenu na potrzeby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta
i turystów w formie spacerów, spotkań, biernego wypoczynku, zabawy i aktywności fizycznej.

- dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1
1
0
s2sdefault
powered by social2s
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem