Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

XLIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok.    
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Zakończenie sesji.

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1. Zaopiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1. Zaopiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 8:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
2. Wydanie opinii w przedmiocie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Zbożowej.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Hoppe

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem