Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (34)

VIII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że VIII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad VIII sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 11:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Miejskiej Rady Seniorów.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2018:
a) przedstawienie sprawozdania,
b) dyskusja,
c) przyjęcie sprawozdania.
5. Przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2019.
6. Wolne wnioski i wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zakończenie sesji.

Protokół z VII sesji Miejskiej Rady Seniorów jest wyłożony do wglądu w pok. nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

II Wojewódzkie spotkanie Rad Seniorów

W dniach 27-28 listopada br. w Olsztynie odbyło się II Wojewódzkie spotkanie Rad Seniorów. W spotkaniu organizowanym przez  olsztyńską FOS-ę uczestniczyli członkowie wybranej w październiku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przewodniczący i działacze kilkunastu działających obecnie w naszym regionie Rad Seniorów.

 

Na konferencji omówiono:

 

-Główne punkty aktualnej polityki senioralnej  na lata 2014-2020

-Cele powstałej Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa jej skład osobowy i liczbowy.

-Działalność Suwalskiej Rady Seniorów omówiła Maria Jolanta Lauryn-przewodnicząca i członek Zarządu Województwa Podlaskiej Rady Seniorów.

 Podczas konferencji przeprowadzono 2 panele akcji, w których głównym tematem były zadania, działanie oraz relacje na linii Gminna Rada Seniorów - Wojewódzka Rada Seniorów.

Bogaty program uzupełniła otwarta dyskusja na temat zasad funkcjonowania, komunikowania się, współpracy z urzędem i promocji Gminnych Rad Seniorów.

Omówiono też misję, regulamin i plan działania Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Wypracowane materiały posłużą jako zagadnienia na I formalne spotkanie tego gremium w II połowie stycznia 2019 roku.

Należy nadmienić, iż w konferencji wziął udział Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Lech Bober, który na konwencji powiatowej na początku października został wybrany na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów jako reprezentant powiatu nowomiejskiego.

Czytaj dalej...

Nowomiejskie Dni Seniora

Tradycją stało się już, że w naszym mieście corocznie organizowane są Nowomiejskie Dni Seniora. Tak odbyło się również 19 października br.
W Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury zebrali się przedstawiciele środowisk i organizacji, powiatu nowomiejskiego, radni samorządowi oraz zacne grono zaproszonych gości.
Przypomnijmy, że jednym z inicjatorów obchodów jest Miejska Rada Seniorów.

Otwarcia uroczystości dokonał Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank przedstawiając szeroki wachlarz działań realizowanych i planowanych przez nowomiejski samorząd na rzecz seniorów.
Przewodniczący MRS Lech Bober w swoim wystąpieniu zaakcentował dobrą współpracę z Urzędem Miejskim, wymienił szereg wspólnych inicjatyw służących poprawie życia codziennego osób starszych. Wyraził nadzieję na utworzenie w najbliższym czasie, zapowiadanego przez Burmistrza - Klubu Seniora.
Ciekawy wykład dotyczący chorób neurologicznych wygłosił dr n. med. Janusz Nowiński.
Dawkę humoru dostarczyła na zakończenie uroczystości Grupa Teatralna Arlekin z UTW  Iława przedstawiając program satyryczny pn. : „Za czym kolejka ta stoi”.

Nadmienić należy, że do naszych seniorów serdeczne słowa oraz życzenia skierował marszałek województwa  warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz redaktor naczelny „Głosu Seniora” Łukasz Salwarowski.

Czytaj dalej...

Powiatowa Konferencja Plenarna środowisk Senioralnych

W dniu 02.10.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się Powiatowa Konferencja Plenarna środowisk Senioralnych. Organizatorem konferencji była Miejska Rada Seniorów. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele sześciu organizacji senioralnych z terenu powiatu nowomiejskiego.
          Głównym celem zebrania był wybór delegata na Konferencję Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosowanie w Nowym Mieście Lubawskim wyłoniło naszego przedstawiciela, a został nim Lech Bober-przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów.
          Przy okazji, pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich seniorów i sympatyków na Nowomiejskie Dni Seniora, które odbędą się w dniu 19.10.2018r. (piątek) o godzinie 11.00 w Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
          Do zobaczenia!


Rzecznik prasowy MRS
Henryk Orzechowski

Czytaj dalej...

Wizyta seniorów z Nowego Miasta Lubawskiego na Ziemi Kaszubskiej

W połowie maja 2018 roku trzydziestoosobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i delegacji Miejskiej Rady Seniorów z przewodniczącym Lechem Boberem z Nowego Miasta Lubawskiego, przebywała na wycieczce po pięknej Ziemi Kaszubskiej. Jednym z punktów programu było spotkanie z przedstawicielami Kół Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz  Zespołu ds. Seniorów Gminy Kościerzyna.

Wizytę naszych seniorów poprzedziło wcześniejsze spotkanie w Warszawie w gmachu Sejm RP p. Lecha Bobera i wójta gminy Kościerzyna p. Grzegorza Piechowskiego, którzy uczestniczyli w III Konferencji poświęconej problematyce osób starszych, zorganizowanej przez sejmową Komisję Polityki Senioralnej. Pan wójt zachęcił do poszerzenia integracji środowiska osób starszych i zaprosił przedstawicieli z naszego miasta do odwiedzin Kościerzyny.

Serdeczne powitanie ze strony gospodarzy wprowadziły pogodny i przyjazny nastrój. Wszyscy zasiedli przy kawie i smacznym cieście przygotowanym przez tamtejsze seniorki. Czas umilała zebranym orkiestra z Wielkiego Klincza „TRZY ASY”.

Seniorzy z gminy Kościerzyna pod kierunkiem Krystyny Fredy zaprezentowali piosenki w języku kaszubskim. Delegacja z naszej gminy z entuzjazmem włączyła się w śpiew, korzystając z przygotowanych śpiewników. Zachwyt budziły panie w pięknych strojach kaszubskich, które objaśniły znaczenie kolorów, nazwy przedmiotów i potraw w języku kaszubskim. Nasi Seniorzy byli bardzo zainteresowani kulturą kaszubską, obyczajami i historią ziemi Kaszubskiej. Zachwycali się pięknem tzw. „Szwajcarii Kaszubskiej”, niezwykłym ukształtowaniem terenu i bogactwem przyrody. Byli pod wrażeniem zwiedzanych unikatowych miejsc i skansenu we Wdzydzach, szlakiem historii i wyjątkowych pamiątek w Szymbarku, oraz w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Odwiedzili również Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A w Łubianie, które tworzą największą „GRUPĘ PORCELANOWĄ” w Europie. Wspólne śpiewy i skoczne melodie orkiestry zachęciły wszystkich do wesołych pląsów i radosnej rehabilitacji przez taniec.

Wspólne rozmowy pozwoliły na wymianę doświadczeń o formach pracy i organizowaniu wolnego czasu społeczności trzeciego wieku. Seniorzy z żalem rozstawali się z nowo poznanymi przyjaciółmi, mając nadzieje na dalsze kontakty i integrację między środowiskami seniorów z Kaszub i Warmii. Przewodniczący Rady Seniorów pan Lech Bober i Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani Elżbieta Grzonkowska przekazali organizatorom spotkania pamiątkowe upominki i dyplomy z podziękowaniem.

 

Czytaj dalej...

Spotkanie

W dniu 11.07.br. Miejska Rada Seniorów odbyła zebranie. Spotkanie miało charakter „wyjazdowy”, a to z tego względu, że nie obradowaliśmy w Urzędzie Miejskim. Spotkanie odbyło się w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lub.
Miejsce to nie było przypadkowe , ponieważ głównym tematem zebrania była kwestia funkcjonowania tej placówki i dalszej jej przyszłości, a także ewentualnego utworzenia Dziennego Domu  „ Senior + „ . Informację i  to złą , przedstawiła Prezes DDOM p. Agata Szulc. Okazuje się, że kończy się umowa na dalszą działalność DDOM-u i nie przewiduje się centralnych środków na jej przedłużenie.


Przewodniczący MRS Lech Bober przekazał inicjatywną petycję MRS Burmistrzowi Nowego Miasta Lub. Józefowi Blankowi oraz zastępcy dyrektora MOPS Dariuszowi  Andrzejewskiemu o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do powołania  Dziennego Domu „ Senior + „.

 

Dodać należy, że w ramach programu „ Senior + „ istnieje możliwość skorzystania ze środków , ministerialnych.
Pan Józef Blank do problemu podszedł z wielkim zrozumieniem, przekazał iż podejmie się tej inicjatywy w najbliższej przyszłości. Poinformował jednocześnie, iż istnieją ustawowe przeszkody w ewentualnym, wspólnie z innymi samorządami powiatu, finansowaniu funkcjonowania DDOM.


Wszyscy zebrani, radni i samorządowcy zgodnie podkreślali, że tego typu placówka dla seniorów w Nowym Mieście Lub. jest bardzo potrzebna, a wręcz niezbędna !
Należy być dobrej myśli i oczekiwać na rozwiązanie, które z powodzeniem będzie służyć seniorom.

Czytaj dalej...

VII sesja Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 20.04.2018 r. odbyła się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta VII sesja Miejskiej Rady Seniorów, w której uczestniczyło 10 radnych oraz zaproszeni goście w osobach burmistrza miasta Józefa Blanka, z-ca dyrektora MOPS, Dariusza Andrzejewskiego oraz w zastępstwie dyrektora MOSiR Jakub Klimpel. Na sesji był obecny również Karol Sendecki – dyrektor Oddziału BGŻ BNP Paribas w Nowym Mieście Lubawskim zaproszony przez przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów. Sesję otworzył przewodniczący Lech Bober, który po czynnościach formalnych poprosił Burmistrza miasta o prezentacją polityki senioralnej przygotowanej na Ogólnopolską Konferencję związaną z wdrażaniem Teleopieki, która odbyła się w Olsztynie.

Głównym celem VII sesji Miejskiej Rady Seniorów było przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2017 przez przewodniczącego Lecha Bobera. W sprawozdaniu zaprezentowano inicjatywy i działania Miejskiej Rady Seniorów, z których za najważniejsze uznano te, które dotyczyły opinii, wniosków i wszelkich form oddziaływania na władze i Radę Miasta oraz inne instytucje zajmujące się polityką senioralną. Przedstawiono aktywność członków Rady w szkoleniach i kongresach, podkreślono czynny udział naszej Rady w pracach Ogólnopolskiego  Porozumienia o współpracy Rad Seniorów. Ważną inicjatywą było opracowanie i wydanie „Nowomiejskiego Poradnika Seniora”, który stanowi podręczny informator i przewodnik dla naszych seniorów.

Pozytywnie oceniamy i wspieramy dystrybucję Koperty Życia i Karty Seniora oraz programu Teleopieki dla naszych seniorów.
Podsumowując sprawozdanie przewodniczący stwierdził, że działania Rady nie są imponujące, ale te które podejmujemy, dobrze służą nowomiejskim seniorom. W najbliższym czasie chcemy rozmawiać o tworzeniu klubu Senior + lub Domu Dziennego Pobytu Senior +. Sprawozdanie zostało przekazane burmistrzowi oraz przewodniczącemu Rady Miasta.

W czasie Sesji przekazano podziękowania dyrektorowi Oddziału BGŻ BNP Paribas Karolowi Sendeckiemu za wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz seniorów w naszym mieście, wręczono okolicznościowy dyplom i kwiaty. Podczas dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami rzecznik Rady Henryk Orzechowski apelował o podjęcie konkretnych działań w celu stworzenia klubu Senior + lub Domu Dziennego Pobytu Senior + w ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciel MOSiR przedstawił program I Nowomiejskiej Senioriady na obiektach MOSiR oraz zaprosił wszystkich seniorów na tę imprezę.
Radna Lilia Karczyńska złożyła informacje odnośnie funkcjonowania Nowomiejskiej Karty Seniora.

W dyskusji poruszono sprawy związane ze szkoleniem całej Rady organizacją Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej oraz Nowomiejskim Dniom Rodziny. Poruszono również sprawy rewitalizacji nowomiejskiego Rynku oraz potrzeby uruchomienia punktów gastronomicznych. Do ostatniego z poruszonych zagadnień ustosunkował się Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego p. Józef Blank.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem