Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

Miejski Konkurs Ortograficzny w SP nr 2

16 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbył się Miejski Konkurs Ortograficzny, który był zarazem eliminacjami do konkursu powiatowego „O Złote Pióro Starosty”.

Tekst dyktanda przygotowali pracownicy Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Do konkursu przystąpiło siedemnaścioro uczniów, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwały polonistki z nowomiejskich podstawówek.

Dyplomy i nagrody wręczył laureatom Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego - Krzysztof Widźgowski. Dyktando najlepiej napisała uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim Patrycja Chmielewska, drugie miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 Im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim Igor Orzeł, na trzecim miejscu uplasował się Bartosz Dąbkowski, a czwarte miejsce zajęła Katarzyna Polak - oboje ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a najlepszej czwórce życzymy sukcesów podczas konkursu powiatowego.

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 15:00.

1. Otwarcie sesji
    - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok.    
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację w roku 2018 zadania ”Rozbudowa drogi  wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki  rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina w formie dotacji celowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr  IX/60/2015 Rady Miejskiej w Nowym  Mieście Lubawskim z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające nawymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto  Lubawskie na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest organem rejestrującym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów integracyjnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom stanowiącym własność Gminy  Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, położonym na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
20. Odpowiedzi na zapytania radnych.
21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta  Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1) Zaopiniowanie materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem