Przejdź do treści
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 723.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /home/umnml/ftp/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.1&b=20191126&sitepath=/.
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (43)

Wizyta seniorów z Nowego Miasta Lubawskiego na Ziemi Kaszubskiej

W połowie maja 2018 roku trzydziestoosobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i delegacji Miejskiej Rady Seniorów z przewodniczącym Lechem Boberem z Nowego Miasta Lubawskiego, przebywała na wycieczce po pięknej Ziemi Kaszubskiej. Jednym z punktów programu było spotkanie z przedstawicielami Kół Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz  Zespołu ds. Seniorów Gminy Kościerzyna.

Wizytę naszych seniorów poprzedziło wcześniejsze spotkanie w Warszawie w gmachu Sejm RP p. Lecha Bobera i wójta gminy Kościerzyna p. Grzegorza Piechowskiego, którzy uczestniczyli w III Konferencji poświęconej problematyce osób starszych, zorganizowanej przez sejmową Komisję Polityki Senioralnej. Pan wójt zachęcił do poszerzenia integracji środowiska osób starszych i zaprosił przedstawicieli z naszego miasta do odwiedzin Kościerzyny.

Serdeczne powitanie ze strony gospodarzy wprowadziły pogodny i przyjazny nastrój. Wszyscy zasiedli przy kawie i smacznym cieście przygotowanym przez tamtejsze seniorki. Czas umilała zebranym orkiestra z Wielkiego Klincza „TRZY ASY”.

Seniorzy z gminy Kościerzyna pod kierunkiem Krystyny Fredy zaprezentowali piosenki w języku kaszubskim. Delegacja z naszej gminy z entuzjazmem włączyła się w śpiew, korzystając z przygotowanych śpiewników. Zachwyt budziły panie w pięknych strojach kaszubskich, które objaśniły znaczenie kolorów, nazwy przedmiotów i potraw w języku kaszubskim. Nasi Seniorzy byli bardzo zainteresowani kulturą kaszubską, obyczajami i historią ziemi Kaszubskiej. Zachwycali się pięknem tzw. „Szwajcarii Kaszubskiej”, niezwykłym ukształtowaniem terenu i bogactwem przyrody. Byli pod wrażeniem zwiedzanych unikatowych miejsc i skansenu we Wdzydzach, szlakiem historii i wyjątkowych pamiątek w Szymbarku, oraz w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Odwiedzili również Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A w Łubianie, które tworzą największą „GRUPĘ PORCELANOWĄ” w Europie. Wspólne śpiewy i skoczne melodie orkiestry zachęciły wszystkich do wesołych pląsów i radosnej rehabilitacji przez taniec.

Wspólne rozmowy pozwoliły na wymianę doświadczeń o formach pracy i organizowaniu wolnego czasu społeczności trzeciego wieku. Seniorzy z żalem rozstawali się z nowo poznanymi przyjaciółmi, mając nadzieje na dalsze kontakty i integrację między środowiskami seniorów z Kaszub i Warmii. Przewodniczący Rady Seniorów pan Lech Bober i Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani Elżbieta Grzonkowska przekazali organizatorom spotkania pamiątkowe upominki i dyplomy z podziękowaniem.

 

Czytaj dalej...

Spotkanie

W dniu 11.07.br. Miejska Rada Seniorów odbyła zebranie. Spotkanie miało charakter „wyjazdowy”, a to z tego względu, że nie obradowaliśmy w Urzędzie Miejskim. Spotkanie odbyło się w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lub.
Miejsce to nie było przypadkowe , ponieważ głównym tematem zebrania była kwestia funkcjonowania tej placówki i dalszej jej przyszłości, a także ewentualnego utworzenia Dziennego Domu  „ Senior + „ . Informację i  to złą , przedstawiła Prezes DDOM p. Agata Szulc. Okazuje się, że kończy się umowa na dalszą działalność DDOM-u i nie przewiduje się centralnych środków na jej przedłużenie.


Przewodniczący MRS Lech Bober przekazał inicjatywną petycję MRS Burmistrzowi Nowego Miasta Lub. Józefowi Blankowi oraz zastępcy dyrektora MOPS Dariuszowi  Andrzejewskiemu o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do powołania  Dziennego Domu „ Senior + „.

 

Dodać należy, że w ramach programu „ Senior + „ istnieje możliwość skorzystania ze środków , ministerialnych.
Pan Józef Blank do problemu podszedł z wielkim zrozumieniem, przekazał iż podejmie się tej inicjatywy w najbliższej przyszłości. Poinformował jednocześnie, iż istnieją ustawowe przeszkody w ewentualnym, wspólnie z innymi samorządami powiatu, finansowaniu funkcjonowania DDOM.


Wszyscy zebrani, radni i samorządowcy zgodnie podkreślali, że tego typu placówka dla seniorów w Nowym Mieście Lub. jest bardzo potrzebna, a wręcz niezbędna !
Należy być dobrej myśli i oczekiwać na rozwiązanie, które z powodzeniem będzie służyć seniorom.

Czytaj dalej...

VII sesja Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 20.04.2018 r. odbyła się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta VII sesja Miejskiej Rady Seniorów, w której uczestniczyło 10 radnych oraz zaproszeni goście w osobach burmistrza miasta Józefa Blanka, z-ca dyrektora MOPS, Dariusza Andrzejewskiego oraz w zastępstwie dyrektora MOSiR Jakub Klimpel. Na sesji był obecny również Karol Sendecki – dyrektor Oddziału BGŻ BNP Paribas w Nowym Mieście Lubawskim zaproszony przez przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów. Sesję otworzył przewodniczący Lech Bober, który po czynnościach formalnych poprosił Burmistrza miasta o prezentacją polityki senioralnej przygotowanej na Ogólnopolską Konferencję związaną z wdrażaniem Teleopieki, która odbyła się w Olsztynie.

Głównym celem VII sesji Miejskiej Rady Seniorów było przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2017 przez przewodniczącego Lecha Bobera. W sprawozdaniu zaprezentowano inicjatywy i działania Miejskiej Rady Seniorów, z których za najważniejsze uznano te, które dotyczyły opinii, wniosków i wszelkich form oddziaływania na władze i Radę Miasta oraz inne instytucje zajmujące się polityką senioralną. Przedstawiono aktywność członków Rady w szkoleniach i kongresach, podkreślono czynny udział naszej Rady w pracach Ogólnopolskiego  Porozumienia o współpracy Rad Seniorów. Ważną inicjatywą było opracowanie i wydanie „Nowomiejskiego Poradnika Seniora”, który stanowi podręczny informator i przewodnik dla naszych seniorów.

Pozytywnie oceniamy i wspieramy dystrybucję Koperty Życia i Karty Seniora oraz programu Teleopieki dla naszych seniorów.
Podsumowując sprawozdanie przewodniczący stwierdził, że działania Rady nie są imponujące, ale te które podejmujemy, dobrze służą nowomiejskim seniorom. W najbliższym czasie chcemy rozmawiać o tworzeniu klubu Senior + lub Domu Dziennego Pobytu Senior +. Sprawozdanie zostało przekazane burmistrzowi oraz przewodniczącemu Rady Miasta.

W czasie Sesji przekazano podziękowania dyrektorowi Oddziału BGŻ BNP Paribas Karolowi Sendeckiemu za wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz seniorów w naszym mieście, wręczono okolicznościowy dyplom i kwiaty. Podczas dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami rzecznik Rady Henryk Orzechowski apelował o podjęcie konkretnych działań w celu stworzenia klubu Senior + lub Domu Dziennego Pobytu Senior + w ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciel MOSiR przedstawił program I Nowomiejskiej Senioriady na obiektach MOSiR oraz zaprosił wszystkich seniorów na tę imprezę.
Radna Lilia Karczyńska złożyła informacje odnośnie funkcjonowania Nowomiejskiej Karty Seniora.

W dyskusji poruszono sprawy związane ze szkoleniem całej Rady organizacją Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej oraz Nowomiejskim Dniom Rodziny. Poruszono również sprawy rewitalizacji nowomiejskiego Rynku oraz potrzeby uruchomienia punktów gastronomicznych. Do ostatniego z poruszonych zagadnień ustosunkował się Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego p. Józef Blank.

Czytaj dalej...

I Nowomiejska Senioriada

24.o4.2018roku w hali MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim  odbyła się I Nowomiejska Senioriada. Jej inicjatorem  była Miejska Rada Seniorów  oraz MOSiR. Patronat objął burmistrz miasta Józef Blank, patronat medialny – Gazeta Nowomiejska i telewizja Eltronik. W zawodach wzięli udział seniorzy z Nowego Miasta lubawskiego oraz Mszanowa. Zawodnicy mieli do zaliczenia 7 konkurencji , gdzie zdobywali punkty wielobojowe. Oprócz 7- boju równolegle odbywał turniej warcabowy po okiem p. Feliksa Stachowicza. Senioriadę otworzyli wspólnie burmistrz miasta Józef Blank , przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Lech Bober i dyrektor MOSiR Marek Borkowski.


Zawody były wzorowo zorganizowane , panie z UTW  prowadziły punkt medyczny oraz serwowały napoje. Senioriada miała charakter imprezy rekreacyjno- integracyjnej , a po podsumowaniu każdy  uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, ufundowany przez dyrektora MOSiR. Oprócz tego wręczono pamiątkowe dyplomy za pierwsze 3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn. W imieniu nowomiejskich seniorów dziękujemy pomysłodawcom i organizatorom za bardzo dobrą   inicjatywę i organizację I Nowomiejskiej Senioriady.


Do zobaczenia za rok w liczniejszym składzie.

Czytaj dalej...

VII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że VII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad VII sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Miejskiej Rady Seniorów.
4. Prezentacja polityki senioralnej prowadzonej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2017.
6. Informacja o organizacji I Nowomiejskiej Senioriady.
7. Informacja o wykorzystaniu Nowomiejskiej Karty Seniora.
8. Wolne wnioski i wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zakończenie sesji.

Protokół z VI sesji Miejskiej Rady Seniorów jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

I NOWOMIEJSKA SENIORIADA

Zapraszamy wszystkich Seniorów do udziału w I Nowomiejskiej Senioriadzie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz.10:00 Inicjatorem Senioriady jest Miejska Rada Seniorów i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Patronat nad Senioriadą objął Burmistrz Nowego Miasta Lub.
Patron medialny : Gazeta Nowomiejska i Telewizja ELTRONIK.
Serdecznie zapraszamy do hali MOSiR - startujemy i kibicujemy innym !
Będą medale i dyplomy oraz dobra rekreacyjna zabawa!

Organizator zaprasza na ćwiczenia / rozgrzewkę przed Senioriadą 20.04.(piątek) godz.10:00

Czytaj dalej...

Robocze spotkanie członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 15 marca 2018r. odbyło się robocze spotkanie członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim . W zebraniu udział wzięło 7 radnych.
Urząd Miejski reprezentowali burmistrz Józef Blank oraz kierownik referatu oświaty , kultury i sportu pani Dorota Osińska.

Głównym celem spotkania  była analiza dotychczasowej realizacji Planu pracy MRS na rok 2018 oraz wypracowanie i uzyskanie sposobów  oraz metod jego wypełnienia.
Spotkanie otworzył  i prowadził Przewodniczący MRS Lech Bober.


Burmistrz zdał relację ze swojego udziału  w konferencji poświęconej polityce senioralnej i wdrażaniu Teleopieki  w naszym mieście. Burmistrz naszego miasta przedstawił zebranym formy działań na rzecz środowiska  senioralnego , m.in. funkcjonowania MRS , Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Koperty Życia ,Karty Seniora , a przede wszystkim Teleopieki . Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej wyraziła uznanie podejmowanym przez samorząd nowomiejski działaniom .                    Lech Bober ze swojej strony zapoznał zebranych z najbliższymi , wynikającymi z uchwalonego Planu pracy. W dniu 11.04.2018r. przeprowadzone zostanie dla radnych i samorządowców szkolenie z zakresu szeroko rozumianej polityki senioralnej oraz zdań i funkcjonowania Rad Seniorów.  Szkolenie poprowadzi doświadczony w tym temacie  dr Roman Biskupski  - przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie  i przewodniczący Mazowieckiego  Porozumienia Rad Seniorów . Radny Henryk Orzechowski  wyraził przekonanie, ze przekazane treści w znaczący sposób pomogą w realizacji zadań  MRS i że Rada będzie wypełniać swoją rolę doradczą , opiniotwórczą i inicjatywną.


Pod koniec kwietnia , z inicjatywy Rady , odbędzie się na obiektach MOSiR-u  I Nowomiejska Senioriada . Wyzwalanie aktywności sportowej wśród seniorów postrzegamy jako jedną z ważniejszych form zagospodarowania czasu naszemu środowisku. Spełnia ona też funkcje rekreacyjne i zdrowotne.  Zapraszamy do udziału  w dniu 24.04.18r.w hali MOSiR.         Podczas spotkania  wrócono do podjęcia starań w celu utworzenia placówki Klubu Seniora +, do samorządu w/s utworzenia Domu Dziennego Pobytu Seniora.
Dokonano wstępnej analizy funkcjonowania  Nowomiejskiej Karty Seniora . Postanowiono , że zostanie opracowana  ankieta skierowana do świadczących usługi oraz posiadaczy , na podstawie której wypracowane zostaną wnioski celem ewentualnej poprawy obustronnych korzyści . Prosimy więc o rzetelne udzielanie odpowiedni na zawarte tam pytania.


W dniu 03.06.2018r. odbędzie się festyn w ramach Nowomiejskich Dni Rodziny  . MRS będzie patronował „strefę Seniora”. Chcemy kontynuować  rozpoczęte w roku ubiegłym obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej .  Zamierzamy przygotować  stosowne spotkanie z młodzieżą szkolną ze szkoły SP3


Niezmiennie zwracamy się do wszystkich seniorów o zgłaszanie swoich problemów, propozycji i wniosków dotyczących poprawy życia naszego środowiska . Dodać należy , ze 22,7 % mieszkańców Nowego Miasta Lub. to grupa seniorów . Demograficznie obserwuje  się i przewiduje , że odsetek  ten ma tendencję wzrostową.

Czytaj dalej...

II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

07.III.2018. odbył się II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów , którego tematem przewodnim było „Powszechność gminnych Rad Seniorów w Polsce”.
W spotkaniu wzięli udział delegaci z 62 Rad Seniorów z całego kraju. Była to okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania lokalnych rozwiązań, zarówno rad z dłuższym stażem, jak i tych, które dopiero zostały powołane.
W kongresie brali udział również przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, naukowcy i samorządowcy.

Kongres odbywał się w Centrum Kongresowym w Krakowie. Kongres zwrócił się do seniorów z przesłaniem oraz przyjął uchwały:

I.    O nowelizacji  ustawy o samorządzie gminnym
II.    O powołaniu Rzecznika Praw Starszych
III.    W sprawie ustawy o mieszkalnictwie dla osób starszych
IV.    W sprawie podjęcia priorytetowych i skutecznych działań dla polityki geriatrycznej w służbie zdrowia
V.    O systemie komunikowania się z osobami starszymi przez władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Kongres powołał nowy Zarząd OPoWRS na II kadencję 2018/2020. Przewodniczącą została ponownie pani Barbara Szafraniec z Krakowa. W skład Zarządu wszedł przewodniczący MRS z Działdowa – kol. Jerzy Gezek. Naszą radę reprezentował jej przewodniczący Lech Bober.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem