Przejdź do treści
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 723.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /home/umnml/ftp/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/.
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO

INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO (25)

VII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że VII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu  30 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.
         
Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz.15:00.


1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację w roku 2019 zadania pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie  wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019- 2020.
15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2018 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
16. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim za 2018 rok.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie sesji.

Protokół z VI sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Nadolski

Czytaj dalej...

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1. Zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Andrzej Nadolski

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1) Zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Problematyki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Problematyki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1) Przedstawienie monitoringów programów osłonowych koordynowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Piotr Szpanowski

Czytaj dalej...

100-lecie KS Drwęca

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Rok 2019 jest szczególnym rokiem w historii naszego Klubu i Miasta. Jesteśmy najstarszym klubem
na Warmii i Mazurach obchodzącym stulecie istnienia, które jest świętem nas wszystkich, niezależnie od upodobań sportowych, politycznych, światopoglądowych
czy subiektywnych sympatii lub antypatii do ludzi w naszej małej ojczyźnie.

Klub Sportowy Drwęca na zawsze zapisał się na kartach historii Nowego Miasta Lubawskiego i polskiego sportu, a wierzymy gorąco, że jeszcze niejedną kartę w przyszłości zapisze, sławiąc dobre imię naszego urokliwego miasteczka. Pragniemy, by święto naszego Klubu było świętem każdego
z nas i dlatego zachęcamy do zjednoczenia się wszystkich, którym ten klub jest bliski, w celu godnego upamiętnienia tej rocznicy. Chcemy, by czas świętowania stuletniej tradycji był podsumowaniem lat minionych i początkiem budowania kolejnego stulecia w szerokim gronie osób mających na celu dobro Klubu Sportowego Drwęca.

Celem Stowarzyszenia jest między innymi zaszczepienie tożsamości lokalnej wśród społeczeństwa. By to osiągnąć, chcemy upamiętnić nasz jubileusz kilkoma imprezami kulturalnymi i sportowymi, których kalendarz obecnie powstaje i o którym będziemy informować  na bieżąco. Jednym z elementów uczczenia 100-lecia KS Drwęca będzie wystawa poświęcona stuletniej  historii Klubu. W związku z tym mamy  ogromną  prośbę do wszystkich, którzy mogliby nam pomóc w przekazie historycznym dla młodszych pokoleń. Wystawa odbywać się będzie w Miejskim Centrum Kultury w Sali Gruzownia w miesiącach od kwietnia do czerwca 2019. Prosimy wszystkich o udostępnienie na ten okres posiadanych pamiątek, publikacji, zdjęć, wycinków prasowych, pucharów, medali, koszulek, strojów sportowych, gadżetów oraz wszelkich rzeczy związanych z historią naszego Klubu. Wszystkie pamiątki zostaną skatalogowane
i sfotografowane, a po wystawie zwrócone właścicielom. Prosimy osoby, które pisały prace magisterskie, licencjackie, doktorskie, oraz artykuły do mediów związane z naszym Klubem, również
te współczesne, o udostępnienie materiałów. W związku z małą dostępnością informacji na temat założyciela  naszego stowarzyszenia, dziś Błogosławionego ks. Franciszka Rogaczewskiego, szczególnie prosimy o wszelkie posiadane  materiały  związane z jego zacną osobą.

Zapewniamy  ich zwrot w stanie nienaruszonym oraz opiekę nad eksponatami, które nam Państwo udostępnicie. W sprawie udzielania szczegółowych informacji prosimy
o kontakt z Komisarzem Wystawy p. Andrzejem Błaszkowskim pod nr tel. 511 308 907 lub Koordynatorem Obchodów 100-lecia p. Piotrem Kowalskim 600 839 321 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i w biurze KS Drwęca w każdy piątek w godzinach 12.00-16.00.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do współpracy. Pokażmy wspólnie historię Naszego Najstarszego Klubu na Warmii i Mazurach i przekażmy młodym pokoleniom dziedzictwo i skarb jakim jest KS Drwęca.

Z góry dziękujemy i liczymy na współpracę oraz czynny udział w obchodach 100-lecia KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie.

 

       Zarząd KS Drwęca

 

 

Czytaj dalej...

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać eo charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda - 5.000 zł

II Nagroda - 3.000 zł

III Nagroda - 2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Czytaj dalej...

Bezpłatne usługi dla przedsiębiorców

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego informuje, że istnieje możliwość bezpłatnych usług dla przedsiębiorców, którzy przechodzą trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukają pomysłu na dalszy rozwój. Usługi świadczą doświadczeni konsultanci i mentorzy w ramach projektu Early Warning Europe, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

 

Przedsiębiorca po zgłoszeniu się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.parp.gov.pl/ewe kierowany jest do dostępnego i zlokalizowanego możliwie najbliżej konsultanta, który ma za zadanie przyjrzeć się firmie z lotu ptaka i pomóc zdiagnozować przyczynę problemów. Po zakończeniu diagnozy, w zależności od jej wyniku, można rozpocząć pracę z mentorem – doświadczonym przedsiębiorcą, który przez maksymalnie 6 miesięcy będzie „prowadził ich pod rękę”, towarzysząc przedsiębiorcy w procesie zmiany. Inna możliwość to podjęcie współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pierwszej porady udzieli bezpłatnie. Są już pierwsi właściciele firm, którzy zakończyli udział w projekcie i teraz z nową energią i głową pełną pomysłów prowadzą swoje przedsiębiorstwa. I to właśnie oni są najlepszym dowodem na to, że projekt Early Warning działa!

 

Usługi są całkowicie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie stanowią także pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis). Ważne jest też to, że wymagamy minimum formalności, przedsiębiorca musi wypełnić tylko prosty formularz rejestracyjny a następnie potwierdzić podpisem liczbę godzin wsparcia otrzymanych od konsultantów czy mentorów.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl/ewe, lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię projektu pod numer 664 316 709.

 

Zachęcamy także do obejrzenia filmu i webinarium, które na przykładach wyjaśniają, na czym polega projekt Early Warning Europe.

WEBINARIUM

FILM

KONSULTANCI

MENTORZY

 

Łączymy wyrazy szacunku

Zespół Early Warning Polska

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem