Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues

A+ A A-

Burmistrz podpisał z wykonawcą umowę na rewitalizację budynku poewangelickiego kościoła

Burmistrz podpisał z wykonawcą umowę na rewitalizację budynku poewangelickiego kościoła


W środę 26 czerwca 2019 roku Burmistrz Józef Blank, wraz z Zastępcą Skarbnika Marzeną Krzemińską, podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”.
Spośród dwóch ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim korzystniejszą była oferta złożona przez Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski z siedzibą przy ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa na kwotę 10 993 439,88 złotych. Druga oferta złożona przez Konsorcjum: Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski (Lider) ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn, INWEST-SERWIS Sp. z o.o. (Partner) ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn na kwotę 13 367 695,77 złotych.


Termin wykonania inwestycji został określony do 29 maja 2020 roku, zaś gwarancja jakości wykonania przedmiotu umowy została określona na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności:


− prace rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz budynku w tym likwidacja stropu międzykondygnacyjnego,
− prace konserwatorskie w zakresie dezynfekcji stropów i ścian parterowych i piwnicznych, usunięcia wtórnych przemalowań ze ścian, wzmocnienia oryginalnych warstw malarskich, odsalania murów, zabezpieczenia stalowych elementów w murach, zabezpieczenie monochromii na ścianach,
− wykonanie podpiwniczenia po częścią istniejącego budynku, w tym wykonanie podbicia ścian fundamentowych kolumnami Jet-Grouting,
− dobudowa podziemnych pomieszczeń poza obrysem części nadziemnej budynku (przy obu szczytach budynku),
− przebudowa parteru budynku, w tym budowa sceny i widowni, wzmocnienia filarów powstałych po wykonaniu otworów,
− roboty ogólnobudowlane dotyczące I i II piętra budynku,
− wykonanie szybu windowego i klatek schodowych wewnątrz budynku,
− prace wykończeniowe wewnątrz budynku, w tym montaż ustrojów akustycznych, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,
− dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń,
− wymiana pokrycia dachu,
− wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
− remont elewacji pod kątem przywrócenia historycznego wyglądu (prace konserwatorskie),
− wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym instalacji przeciwpożarowej i tłoczni ścieków z kondygnacji piwnicznej,
− wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem istniejącego węzła cieplnego,
− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z układem chłodniczym,
− wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej (oświetlenie ogólne, miejscowe, awaryjno-ewakuacyjne, przeszkodowe, zasilanie gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych, zasilanie odbiorów technicznych/teletechnicznych),
− wykonanie instalacji teletechnicznych (telefoniczna, internetowa, monitoringu CCTV, telewizji cyfrowej naziemnej),
− wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji połączeń wyrównawczych,
− montaż systemu nagłośnieniowego,
− montaż systemu projekcji kinowej.

Ostatnio zmienianyczwartek, 27 czerwiec 2019 12:28
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem