Logo
Wydrukuj tę stronę

Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej przy ulicy Narutowicza

Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej przy ulicy Narutowicza

W środę 31 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji pod nazwą ”Rozbudowa drogi  wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki  rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych”.

Wśród uczestników oficjalnego odbioru ścieżki rowerowej przy ulicy Narutowicza byli m.in.: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Adam Zapałowski, Starosta Powiatu Nowomiejskiego Andrzej Ochlak, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemar Królikowski, Prezes Zarządu PBD Sp. z o.o. w Brodnicy Jan Kopiczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Andrzej Nadolski wraz z radnymi, Skarbnik Miasta Wioletta Chętnicka, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Damian Artuszewski oraz dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych i mieszkańcy.

Zarówno Marszałek Gustaw Marek Brzezin, jak i Burmistrz Józef Blank w swoich wypowiedziach podkreślali bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządami i wzajemne zrozumienie potrzeb inwestycyjnych, bez których niemożliwe byłoby zrealizowanie tej inwestycji podnoszącej komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Gospodarz miasta podziękował Marszałkowi Województwa za partycypację finansową w realizacji tej inwestycji oraz przypomniał duże zaangażowanie osobiste Marszałka Gustawa Marka Brzezina w powodzenie realizacji budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego i przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 538.

Głównym zakresem budowy ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w granicach Nowego Miasta Lubawskiego była:

- budowa ścieżki  rowerowej z asfaltobetonu o łącznej długości 1.780 metrów i szerokości 2,5 metra z dopuszczeniem ruchu pieszych,

- rozbudowa oświetlenia  na długości 1,2 km (36 słupów),

- rozbudowa kanalizacji deszczowej  na długości 1,2 km.

Warto wspomnieć, że na to zadanie Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie udzieliła Zarządowi Dróg Wojewódzkich wsparcia w wysokości 757.467,54 złotych (35% kosztów inwestycji).

Realizacja tej inwestycji poprawi znacznie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz umożliwi odprowadzenie wód opadowych z nowo powstających osiedli w pobliżu ulicy Narutowicza.

 

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.