Logo
Wydrukuj tę stronę

Obrady Okrągłego Stołu w MCK

Obrady Okrągłego Stołu w MCK

W dniu 5 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbyły się drugie Obrady Okrągłego Stołu w ramach projektu SB YCGN - South Baltic Youth Core Group Network oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W spotkaniu brali udział Burmistrz Józef Blank, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski, dyrektorzy miejskich placówek oświatowych i kulturalnych, samorządy uczniowskie oraz Młodzieżowa Rada Miasta wraz z opiekunami.

W obradach uczestniczyła Karolina Pawlak, przedstawiciel partnera wiodącego z Fundacji Civis Polonus z Warszawy, która w sposób merytoryczny prowadziła dyskusję na temat roli młodzieży w funkcjonowaniu Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu, którego celem  jest zbudowanie sieci współpracy partnerów regionu Południowego Bałtyku, umożliwiające zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych na poziomie lokalnym, czyli Młodzieżowych Rad Miast oraz organizacji pozarządowych, które działają na rzecz młodzieży.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy wypracowali wspólne wnioski na temat współpracy oraz przedstawili wiele nowych inicjatyw aktywizujących nowomiejską młodzież i zachęcających do dalszych działań, rozwijania pasji i zainteresowań.

Ostatnio zmienianyśroda, 06 listopad 2019 11:12

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.